อารยธรรมกรีกโบราณ (บทนำ)


<:::เซ็นต์เยี่ยม<::: ดูสมุดเยี่ยม<:::ผลสำรวจPoll<:::กระดานข่าวWobword<:::


 
 
   
เกี่ยวกับกรีซ ::>  
::.อารยธรรมกรีกโบราณ (Civilization of Ancient Greece)
 
อารยธรรมกรีกโบราณ    บทนำ
         อารยธรรมกรีกโบราณได้แก่อารยธรรมนครรัฐกรีก คำว่า กรีก เป็นคำที่พวกโรมันใช้เป็นครั้งแรก โดยใช้เรียกอารยธรรมเก่าตอนใต้ของแหลมอิตาลี ซึ่งเจริญขึ้นบนแผ่นดินกรีกในทวีปยุโรป และบริเวณชายฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ด้านเอเซียไมเนอร์ ซึ่งในสมัยโบราณเรียกว่า ไอโอเนีย (Ionia) อารยธรรมที่เจริญขึ้นในนครรัฐกรีกมีศูนย์กลางสำคัญที่นครรัฐเอเธนส์ และนครรัฐ สปาร์ต้า นครรัฐเอเธนส์ เป็นแหล่งความเจริญในด้านต่างๆ ทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลป วิทยาการด้านต่างๆ รวมทั้งปรัชญา ส่วนนครรัฐสปาร์ตาเจริญในลักษณะที่เป็นรัฐทหารในรูปเผด็จการ มีความแข็งแกร่งและเกรียงไกร เป็นผู้นำของรัฐอื่นๆ ในแง่ของความมีระเบียบวินัย กล้าหาญ และเด็ดเดี่ยว การศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรมกรีกโบราณ จึงเป็นการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับนครรัฐเอเธนส์ และนครรัฐสปาร์ตา
ชาวกรีกเรียกตัวเองว่า เฮลีนส์ (Hellenes) เรียกบ้านเมืองของตนว่า เฮลัส (Hellas) และเรียกอารยธรรมของตนว่าอารยธรรมเฮเลนิค (Hellenic Civilization)(1) ชาวกรีกโบราณเป็นชาวอินโด-ยูโรเปียน ชาวกรีกตั้งบ้านเรือนของตนเองอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตรงปลายสุดของทวีปยุโรป ตรงตำแหน่งที่มาบรรจบกันของทวีปยุโรป เอเซีย และแอฟริกา เป็นต้นเหตุให้กรีกโบราณได้รับอิทธิพลความเจริญโดยตรงจากทั้งอียิปต์และเอเซีย กรีกได้อาศัยอิทธิพลดังกล่าวพัฒนาอารยธรรมของตนขึ้น โดยคงไว้ซึ่งลักษณะที่เป็นของตนเอง ชาวกรีกสมัยโบราณถือว่าตนเองมีคุณลักษณะพิเศษบางอย่างที่ผิดกับชนชาติอื่น และมักจะเรียกชนชาติว่าบาเบเรียน ซึ่งหมายความว่าผู้ที่ใช้ภาษาผิดไปจากภาษาของพวกกรีก

                                             ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ

                                             นครรัฐ

                                             ความเจริญของชนชาติกรีกโบราณ

                                             สภาพภูมิศาสตร์

                                             รัฐเอเธนส์

                                             รัฐเดลอส

                                             อารยธรรมของกรีกสมัยเฮเลนิสติค 
 
ฮิปโปเครตีส (Hippocrates)     
โสเครตีส (Socrates)     
เพลโต (Plato)     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ | นครรัฐ | ความเจริฐญของชนชาติกรีกโบราณ
สภาพภูมิศาสตร์
| รัฐเอเธนส์ | รัฐเดลอส | อารยธรรมของกรีกสมัยเฮเลนิสติค

 
   
 
       

Copyright 2005 by Nawanit Saisawat. All right reserved. Best viewed 800 x 600 Interner Explorer 4+
Comments to : Nawanit_9@hotmail.com
Contract : 302/5 Tumbon Mangkong Umper Muang Samutsngkhram Provices
Last Updated : Thursday 15 September, 2005 10:13 AM